Logo Teknik Terminoloji
Home Converter Categories Terms of Use About Us Contact Us TurkceTürkçe FrançaisFrançais

Teknik Terminoloji

French Turkish English Technical Dictionary


Exact Match: 1 result.
French
Turkish
English
Categories
Technical Office
N M
Fr. lieu
En. place
N M

Fuzzy Match: 154 results.
French
Turkish
English
Categories
Economy
halka arz edilecek sermaye piyasası araçlarının izahnamede gösterilen satış süresi içinde satılmasını, satılmayan kısmın ise ihraçcıya iadesini ifade eder.
N M
Engineering Structures
N F
Engineering Structures
N F
Engineering Structures
V
Economy
yurt içinde kurulan yatırım fonlarına benzer özellikleri taşıdığı sermaye piyasası kurulu’nca kabul edilen, yurtdışında kurulmuş yatırım fonlarıdır.
N M
Engineering Structures
N M
Legal
üretici firmanın üretim faaliyetleri için işgal ettiği yer karşılığı ödediği vergi
N M
Economy
halktan katılma belgeleri karşılığı toplanan paralarla, belge sahipleri hesabına, riskin dağıtılması ilkesi ve inançlı mülkiyet esaslarına göre sermaye piyasası kurulu’nca uygun görülen sermaye piyasası araçları ile ulusal ve uluslararası borsalarda işle
N M
Economy
belge sahibinin kurucu ve saklayıcı kuruma karşı sahip olduğu hakları taşıyan ve fona kaç pay ile katıldığını gösteren kıymetli evraktır.
N M
Technical Office
N M
Economy
iş ilanları
N F
Medical
N M
Engineering Structures
herhangi bir işin yapıldığı saha yerine başka bir yerde (genelde atölyede) yapıldığı yer
N M
Economy
sermaye artırımlarında artırılan sermayeyi temsil eden hisse senetleri ile mevcut hisselerin hissedarlarınca, halka arz edilmeyerek, doğrudan dışarıda yerleşik kişilere, kayıt öncesi belirlenmiş yurtiçinde yerleşik kişilere tahsisli olarak veya borsa’nın
N M
Economy
satılmayan kısmın alınacağının garanti edilmesi
N M
Technical Office
Technical Office
yerleşim planı vs.
N M
Economy
kayıtlı sermayeli olarak kurulan ve çıkarılmış sermayelerini esas olarak risk sermayesi yatırımlarına yönelten şirketlerdir.
N M
Engineering Structures
N M
halka arz edilecek sermaye piyasası araçlarının izahnamede gösterilen satış süresi içinde satılmasını, satılmayan kısmın ise ihraçcıya iadesini ifade eder.
N M
Adj.
N F
Fr. foyer
V
yurt içinde kurulan yatırım fonlarına benzer özellikleri taşıdığı sermaye piyasası kurulu’nca kabul edilen, yurtdışında kurulmuş yatırım fonlarıdır.
N M
N M
üretici firmanın üretim faaliyetleri için işgal ettiği yer karşılığı ödediği vergi
N M
halktan katılma belgeleri karşılığı toplanan paralarla, belge sahipleri hesabına, riskin dağıtılması ilkesi ve inançlı mülkiyet esaslarına göre sermaye piyasası kurulu’nca uygun görülen sermaye piyasası araçları ile ulusal ve uluslararası borsalarda işle
N M
belge sahibinin kurucu ve saklayıcı kuruma karşı sahip olduğu hakları taşıyan ve fona kaç pay ile katıldığını gösteren kıymetli evraktır.
N M
Fr. lieu
En. place
N M
iş ilanları
N F
N M
herhangi bir işin yapıldığı saha yerine başka bir yerde (genelde atölyede) yapıldığı yer
N M
sermaye artırımlarında artırılan sermayeyi temsil eden hisse senetleri ile mevcut hisselerin hissedarlarınca, halka arz edilmeyerek, doğrudan dışarıda yerleşik kişilere, kayıt öncesi belirlenmiş yurtiçinde yerleşik kişilere tahsisli olarak veya borsa’nın
N M
Tr. yuva
En. slot
N M
satılmayan kısmın alınacağının garanti edilmesi
N M
yerleşim planı vs.
N M
kayıtlı sermayeli olarak kurulan ve çıkarılmış sermayelerini esas olarak risk sermayesi yatırımlarına yönelten şirketlerdir.
N MTypes of Words
(For further details, please visit our "Categories" page )


Abbreviation French
Adj. Adjectif
Adv. Adverbe
Conj. Conjonction
N F Nom Féminin
N FP N F Pluriel
N M Nom Masculin
N MP N M Pluriel
Prép. Préposition
Pron. Pronom
V Verbe
Suggest Alternative Translation    Notes:
  • None of the fields are obligatory, you may fill any or all of the fields, as you wish.
  • It is completely anonymous to share your suggestions or comments.
  • We will review your suggestions / comments, and we will consider adding them to our site.

About the Site

This is a glossary of technical terms. There are the translations of technical terms, not sentences.

This site is trilingual. There are the technical translations of terms from <> to French, Turkish and English.

This site is designed in columns. It is equipped with user-friendly features. It is completely mobile-friendly.

It is completely free to use this site. There is nothing expected from our visitors in return.

It is safe to use this site. No attempt shall be made to identify the visitors.

This site is interactive. The visitors are encouraged to make suggestions and comments, which are all welcome.

This site is subject to constant development. New content is being inserted regularly, and the code is being developped everyday.

Now with https it is even safer to visit and interact with this website.

You may want to click on the language button to list the results in alphabetical order.What is new